Förord

Erik Gustav Geijer skrev en gång
… att den nya nationalekonomin endast är ”en vetenskap om rikedom utan avseende på nationell lycka, dygd och nytta” [Ord & Bild]

Jag själv har funderat på formuleringen att
Ekonomi är studiet av användningen av ändliga resurser för att tillfredställa obegränsade mänskliga önskningar. [Lipsey]
Min egen erfarenhet av mina begränsade ekonomiska studier är att de mest handlar om begränsade mometära resurser. Brist på naturresurser nämns knappast fastän vi överutnyttjar både ändliga och förnybara resurser. Vi till och med hotar människors framtida existens genom de klimatförändringar som vi orsakar.

Leave a Reply