Användrarhandledning

Modeller byggs interaktivt i ett grafiskt gränssnitt som ser ut så här:Öppningsfönster för ECF-programmet

Komponenter placeras ut genom att först klicka på symbolen för önskad komponent. Markören blir då ett hårkors som förs till den plats där komponenten ska vara. Den kan flyttas genom att föra markören till mitten av komponenten och dra.

Högerklick på en komponent öppnar en dialogruta för inställning av parametrar.

Leave a Reply