Enheter (Units)

Dialogrutan Units (enheter) används för att definiera enheter (sorter) för flödena i varje modellskikt.  Avdelningen Layers visar ordningsnummer för varje modellskikt, i detta fall nummer 1 (Layer #1) för skiktet med namnet Layer 1. Där finns också en knapp för att ta bort referensnummer för de enheter som refererar till ett visst skikt.

Avdelningen Units visar alla enheter som kan användas för flöden. Till vidare är bara dessa enheter tillgängliga. Knappen Add/Edit är till för en framtida funktion för att lägga till nya enheter. Efter namnet på varje enhet finns en meny för att välja multipel av enheten. Textrutan Max: anger max förväntat värde med vald sort.  Detta värde ska väljas så litet som möjligt. För litet värde kommer att visa sig som röda flödespilar For stort flodei detta ex. max=1000 kKr , för stort värde kan ge illa konditionerade (svårlösta) ekvationssystem som programmet inte kan lösa.  I textrutan efter Layer # anges index på det modellskikt där enheten ska användas.

Enheterdialog