Layer (modellskikt)

En modell kan bestå av flera modellskikt, t.ex. för betalningar och reala flöden. I varje modellskikt används bara vissa sorter (enheter) för ingående flöden.

Skiktet med betalningar kan ha flöden som mäts i sorten kronor eller dollar. I modeller med flera valutor behövs det ett skikt för varje valuta.
Skiktet med reala flöden kan ha flöden som mäts i arbetade manår och producerade manår.  Befolkning mäts i antal personer, energi som kWh och massa som kilogram.

Alla sorter kan väljas med prefix k=kilo=tusen, M= mega= miljoner, G=giga=miljarder.

Betalningar och arbete

Modell med två skikt, ett för betalningar med sorten MKr (megakronor) och ett annat med reala flöden, arbete, med sorten kwmy (tusental arbetade manår).

Modellskikten hanteras i menyn Layers … med undermeyer.

Viewmeny

  • Add Layer … lägger till ett skikt i modellen. Fönstren för skikten kan ordnas med Menyn View -> Tile Vertikal eller Tile Horizontal.
  • Edit Layer … öppnar en dialogruta för att namnge skiktet mm.
  • Delete Layer tar bor det senast aktiverade (valda) skiktet.
Layerdialog
Edit layer dialogruta. Klicka på bilden för att se en animering.

Skriv in ett nytt namn på skiktet, t.ex Betalningar i rutan Name:.
Gör en beskrivning om så önskas.
Om man har flera skikt så kan man ändra ordningen i rutan Reorder layers.

<== Edit

Leave a Reply