Modellbeskrivning

Dialogrutan Model Description Har plats för att ge en kort och en längre beskrivning av modellen.

Modellbeskrivningdialog

<== Edit