File

Filemeny

Filemenyn används för att öppna, spara, exportera och skriva ut modeller samt att avsluta programmet.

  • New raderar alla modelldata och en ny modell kan påbörjas.
  • Open öppnar en filmeny för att öppna en befintlig modell, *.xml.
  • Save sparar en modell i samma fil som den kom eller redan finns i.
  • Save As .. spara modellen med ett nytt filnamn *.xml, eventuellt på en ny plats. OBS filtyp xml måste anges.
  • Print skriver ut en eller flera modellsidor på skrivare.
  • Export lagrar en textfil med modelldata för användning av andra program.
  • Exit avslutar ECF-programmet.

Leave a Reply