View

Viewmeny

Viewmenyn används för att placera fönster, visa beräkningssammanfattning och olika sätt att visa modeller.

  • Tile Vertical ordnar vyerna av modellagren bredvid varandra.
  • Tile Horizontal ordnar vyerna av modellagren under varandra.
  • Calculator … öppnar ett fönster som visar data om det underliggande ekvationssystemet (antal flöden och ekvationer mm) och feldiagnos med förslag till åtgärder.
  • Node tree … visar alla noder och flöden som en trädstruktur.
  • Övriga menyalternativ är inte färdiga än.

Leave a Reply