Modell S2

Modell S2 är en utökad modell S1.  Utlandet är tillagt. Alla flöden har påhittade värden. Modellen beskrivs utförligt på en gammal site där beräkningarna utförs med Excel-kalkyl.

Modell S2

<== Modeller