Forskningsmetodik av Charles Darvin

Jag har nyligen läst Charles Darwins SjälvbiografiI. Boken beskriver i korta drag hans forskningkarriär. Mycket lite om hans privatliv. (94 sidor).

I sista kapitlet Mina talrika skrifter beskriver han i ett stycke sin metodik, sidan 86.

Först gör jag ett mycket grovt utkast på två eller tre sidor, sedan ett utförligare på åtskilliga sidor, där några få ord eller ett enda anger ett helt resonemang eller en hel serie fakta. Sedan utvidgar jag var och en av dessa huvudavdelningar, och ofta omarbetar jag dem innan jag börjar skriva den slutgiltiga versionen. För flera av mina böcker har jag i mycket stor utsträckning utgått från andras observationer, och eftersom jag alltid har arbetat med flera helt skilda ämnen samtidigt, har jag skaffat några skåp med etiketter på hyllorna där jag har mellan trettio och fyrtio stora mappar, i vilka jag omedelbart kan lägga lösa lappar med hänvisningar eller minnesanteckningar. Jag har många böcker i min ägo, och i slutet av varje bok harjag gjort ett register över alla fakta som rör mitt arbete. Om jag inte äger boken skriver jag ett separat sammandrag, i av sådana sammandrag harjag en stor låda full. Innan jag ger mig i kast med ett ämne går jag igenom alla de små registren och gör ett huvudregister med underavdelningar, och när jag tar fram den eller de rätta mapparna harjag alla de uppgifter i ämnet som jag har samlat under hela mitt liv färdiga att tas i bruk.

Utgiven 2001 av Bokförlaget Pontes.