Knutpunkt

Knutpunkter (Junction) kopplar ihop flöden av samma sort så att summan av alla flöden in är lika med summan av alla flöden ut.  Varje knutpunkt syns bara i ett skikt av modellen.

Dessa moment används för att lägga till en knutpunkt och koppla flöden till densamma. Det förutsätts att enheten för flöden tidigare har angetts till att vara tusental svenska kronor (kKr = kilokronor).

  • Klicka på symbolen för knutpunkt (Junction) och och placera hårkorset där knutpunkten ska vara. Den kan flyttas genom att dra den med markören.
  • Koppla flöden in och ut till knutpunkten. Dra flödena med handtagen i varje ände.
  • Föreskriv värdet på så många flöden så att det sist kan räknas ut.

Resultatet kan bli så här. Givna flöden markeras med orange färg och beräknade med blå färg.

Lägg till knutpunkt
Slutsesultat: Hela processen visas i en video.
Klicka på bilden för att se videon. Blir bäst på helskärm.

 

Leave a Reply