Sektor

Dessa moment används för att lägga till en sektor och att koppla flöden till densamma. Det förutsätts att enheten för flöden tidigare har angetts till att vara tusental svenska kronor (kKr = kilokronor).

  • Klicka på sektorsymbolen i verktygsraden. Markören blir ett hårkors. Dra detta till en plats på ritbordet och klicka. Sektorn får ett standardnamn “Sector x”.
  • Dra i kanterna på sektorn och ställ in önska storlek.
  • Flytta sektorn till önskad plats.
  • Högerklicka på sektorn. En dialogruta öppnas för att ändra namn på sektorn och för att ange om flödesbalans ska gälla, dvs summan av alla flöde ut ska vara lika med summan av alla flöden in till sektorn.
  • Lägg till flöden genom att hämta dem från verktygsmenyn.
  • Koppla flöden till sektorn genom att dra ändarna till sektorn. Sektorn blir grön när det är dags att släppa flödet  och koppla det till sektorn.
  • Högerklicka på namnet för ingående flöde. En dialogruta öppnas för att ange flödets egenskaper och storlek. Sätt namnet till Inkomster och markera rutan Prescribe flow rate (föreskriv flödets storlek). Sätt flödet till 100 kKr per tidsenhet (år). Tryck på OK-knappen för att stänga dialogrutan.
  • Öppna dialogrutan för utgående flöde och sätt namnet till Utgifter. Tryck OK och stäng.

Resultatet blir så här. Utgående flöde blir beräknat till 100 kKr och flödespilen markerad med blå färg. Ingående flöde (Inkomster) var givet och markeras med orange färg. Den lilla orange rutan med texten FB i sektorns övre vänstra hörn anger att flödesbalans råder.

Slutsesultat: Hela processen visas i en video. Klicka på bilden för att se videon.
Slutsesultat: Hela processen visas i en video.
Klicka på bilden för att se videon. Blir bäst på helskärm.

 

Leave a Reply