Splitter (fördelning)

En fördelningspunkt (splitter) delar upp summan av inkommande flöden på utgående flöden (minst 2 st) i bestämda delar.

Dessa moment används för att lägga till en fördelningspunkt och koppla flöden till densamma. Det förutsätts att enheten för flöden tidigare har angetts till att vara tusental svenska kronor (kKr = kilokronor).

  • Hämta symbolen för fördelningspunkten genom att klicka på denna  i verktygsraden. Placera markören (hårkorset) på önskat ställe på ritytan.
  • Hämta ingående flöden och koppla dessa till fördelningspunkten.
  • Hämta utgående flöden och koppla dessa till fördelningspunkten.
  • Högerklicka på namnet till respektive flöde och ange flödets storlek för alla flöden utom ett. Beroende på övriga delar av modellen kan flera flöden redan vara givna eller beräknade och då ska dessa inte anges på nytt.
  • Högerklicka på fördelningspunkten för att få upp en dialogruta. Fördelningsvärden anges nu för alla utgående flöden utom ett.  Summan av fördelningsvärdena måste ligga mellan 0 och1.

Resultatet kan bli så här:

Lägg till splitter
Resultat: Klicka på bilden för att se en video.

Leave a Reply