Edit

Editmeny

Editmenyn används för att ange övergripande modellegenskaper och som alternativ till knappar i verktygsraden.

  • Model Description … öppnar en dialogruta för att beskriva modellen i ord.
  • Layers … öppnar en dialogruta för att lägga till, tabort, namnge och ordna modellskikt.
  • Timeaxis … öppnar en dialogruta för att definiera en tidsaxel.
  • Units … används för att ange vilka enheter för flöden som finns i varje modellskikt.
  • Add … används som alternativ till knapparna i verktygsraden för att lägga till komponenter till modellen.
  • Cut, Copy och Paste är inte klara än.
  • Delete tar bort en markerad komponent.

<== Användarhandledning

Leave a Reply