Tidsaxel

En tidsaxel definierar tiden i diagram över tidsförlopp. Detta görs med följande steg.

  • Skriv starttid och tryck på Set time. Tidsenhet har ingen betydelse (just i denna version) och förutsätts vara år.
  • Sätt sluttid (End Time) vid slutet av det sista tidsintervallet, i detta fall slutet av år 2014 = 2015. Tryck på knappen Extend Axis.

Slutresultatet syns nedan. En figur visar tidsaxeln som kommer att användas för tidsförlopp.

Tidsaxeldialog
Tidsaxel definierad för åren 2000 till och med 2014.
Klicka på figuren för att se animering.

<== Edit