Calculator

Calculatordialogen används för att se antal flöden, ekvationer och feldiagnoser. Vid beräkningsfel kan en varning visas längst ner på modellfönstret:

Overflodig FB

Då kan felet sökas med hjälp av Calculatordialogen.

Calculator

Modellen har 5 flöden varav ett är föreskrivet. Det blir 4 obekanta. 5 villkor (ekvationer) är givna vilket är en ekvation för mycket. 4 ekvationer har använts och en ekvation är oanvänd.  Diagnosen säger att Skattekvoten är överflödig men jag vet att det är en flödesbalans för mycket (för Hushåll). Det går inte att föreskriva flödesbalans för all tre sektorerna. Flödesbalansen är automatiskt given av de två övriga.