Bostadsbyggande

Antag att hushållen under en tioårsperiod lånar 100 miljoner kr. per år för att bygga bostäder. Sedan upphör bostadsbyggandet.

Bostadsbyggande med lån