Modeller

Jag har gjort modeller som du kan ladda ner och köra med ECF-programmet. Alla modeller är gjorda med påhittade data.

Modell S1

Min allra enklaste modell består av bara tre sektorer: Offentlig sektor, Hushåll och Privat sektor (företag). Jag har en fördelningspunkt för skattekvoten.

Modell S1
Modell S1 med skattekvot 35%.

De givna villkoren är: givna löner för Privat sektor (1200 miljarder kronor) och skattekvoten 35%.  Se egen sida för analys av modell S1 ==>.

Modell S2

Modellen kan utökas med Utlandet.
Modell S2 utan ram
Se egen sida för analys av modell S2 ==>

Modell S3

Modell S3
Se egen sida för analys av modell S3 ==>

Modell B1

Banker med ränta på ränta.

Modell B1

 

Se egen sida för analys av modell B1 ==>

Leave a Reply