Modell B1

“När en bank lämnar ett lån, lägger den bara till lånebeloppet till låntagarens inlåningskonto i banken. Pengarna tas inte från någon annans insatta pengar; de betalades inte dessförinnan in till banken av någon. Det är nya pengar, skapade av banken för att användas av låntagaren.”  Ellen Hodgson Brown sid 5.

“When the rate of return on capital exceeds the the rate of grouth of output and income, as it did in the nineteenth century and seems quite likely to do again in the twenty-first, capitalism automatically generates arbitrary and unsustainable inequalities … “. Thomas Piketty.

Jag vill försöka att belysa hur systemet med ränta på ränta fungerar.

Modell B1