Modell S3

Modell S3 bygger på en gammal modell  som beskrivs utförligt här. Flödena beräknas med Excel-kalkyl. Se också simuleringar i kapitel 8 av ovanstående dokument.

Modell S3

<== Modeller