Bank

Banken kopplas implicit till kontona Account 1 (sparkonto) och Account 2 (lånekonto). Kontona kopplas i sin tur via pengaflöden till kunderna som representeras av olika sektorer.

Bank symbol from NetBeans IDE

Leave a Reply